Home > Contact Us > APM Branch

Contact Us
APM Branch

 APM Technologies (Dongguan) Co., Ltd Branch office in Suzhou:

Location: 109# Building D1 State University Science Park, Xi'an Jiaotong University, No.99 Ren Ai Road, Suzhou, 215123 Jiangsu, China.
Contact person: Mr. Wang Dejin
Tel: (+86) 512 6547 8868 ext. 2501
Mobile: +86 153 6621 0800
Note: For sale enquiry,  please contact our headoffice (Tel: +86-769-22028588) at Dongguan city.